Kde pomáháme?

Jak už vyplývá z názvu Lesotriko máme rádi les, přírodu, prostě krajinu všeobecně. Lesotriko je partnerem spolku Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky. Spolek se zabývá obnovou krajinných prvků v krajině. Více se o něm můžete dozvědět na https://www.facebook.com/zitskrajinou , nebo www.zitskrajinou.cz

Výsadba dřevin podél cest

Tomáš Matýsek, spoluzakladatel Lesotrika a předseda spolku Žít s krajinou.